Skip to main content
Bel direct: 0235714534

Bedrijfsbezittingen

Uw bedrijfsbezittingen zijn onmisbaar voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. Verlies ervan of schade eraan kunnen uw continuïteit in gevaar brengen. Het is daarom zaak om deze goed te beschermen tegen deze gevaren. Er zijn verschillende soorten verzekeringen om uw bedrijfsbezittingen te beschermen, namelijk:

Gebouw
De Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert uw bedrijfspand voor schaden als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag en storm. Maar ook als uw pand beschadigd wordt door bijvoorbeeld een inbraak of aanrijding kan er een beroep op de verzekering worden gedaan.

Glas
De Glasverzekering vergoedt glasschade door vrijwel alle oorzaken. Kosten die u maakt wanneer u noodvoorzieningen aanbrengt worden vergoed. Schade aan glazen vitrines en toonbanken valt ook onder de dekking.

Inventaris & Goederen
De verzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, storm, inbraak, diverse vormen van waterschade, gewelddadige beroving en afpersing. Geld en waardepapieren zijn standaard meeverzekerd tot meestal € 1.000,-. Grotere bedragen kunnen extra worden bijverzekerd. Indien de bedrijfsruimte door u wordt gehuurd, kunt u zaken die u voor eigen rekening aan het huurpand heeft laten aanbrengen (schilderwerk, installaties, etc.) meeverzekeren onder de 'huurdersbelangdekking'.

Computer
De Computerverzekering dekt vrijwel alle schade aan hardware en de dekking is op diverse manieren uit te breiden. Extra dekking is mogelijk voor o.a. transport, reconstructiekosten, software & data. Ook kunt u de huur van vervangende apparatuur meeverzekeren, maar bijvoorbeeld ook de schade als gevolg van computervirussen.

Elektronica
Een Elektronicaverzekering dekt vrijwel alle schadeoorzaken aan elektrische apparaten (bijv. meet- en regelapparatuur, kopieerapparatuur, etc.) en installaties. Ook schade waarvan de oorzaak in de apparatuur zelf ligt (schade door 'eigen gebrek') is onder voorwaarden verzekerbaar.

Reconstructiekosten
Een reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u moet maken om uw bedrijfsadministratie na een schade weer te herstellen.

Bedrijfsschade
Een Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de doorlopende vaste lasten, maar ook uw eigen inkomen/winst als het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een schade die gedekt is op de Gebouwen- en/of Inventarisverzekering. Afhankelijk van de termijn die u kiest, verzekert u de verwachte brutowinst over het eerstkomende jaar of over de eerstkomende twee jaren.
Deze verzekering dekt ook alle kosten die nodig zijn om uw bedrijf weer zo snel mogelijk operationeel en bereikbaar te krijgen.

Tijdens een adviesgesprek inventariseren wij graag met u welke specifieke risico's u loopt en adviseren wij u over de oplossingen die hierop aansluiten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

stel een vraag